Dada-gedicht

Dit keer krijgen jullie van Melly Muziek een gave poëzieles. Poëzie is de kunst van het dichten. Het spelen met woorden en klanken. Dit is ook vaak waar muziek begint. Heel veel muziek wordt op rijm geschreven en daarna gezongen. Muziek bestaat uit woorden en klanken die zich repeteren/herhalen op klanken van de muziek. Een Dada gedicht is een dichtvorm die ontstond in de tijd van jouw opa en oma. Dada is afgeleid van wat een baby zegt. De kunstenaars wilden dan ook zo speels zijn als een kind en zonder regels grappige gedichten maken. Jullie gaan ook grappige Dada-gedichten maken. Spreek ze later in op een zingende mooie toon of op muziek! Veel Dada-plezier!