Dinsdag 27 december 2022 stond onderstaand artikel in huis-aan-huisblad De Schaapskooi.

Krantenknipsel Jonge Mantelzorgers In Het Zonnetje Gezet